Wind in de Rug 2018

De actie Wind in de Rug 2018 is op 10 oktober 2018 gesloten met de feestelijke prijsuitreiking. In 2019 komt een nieuwe ronde: we starten medio juli 2019 ! “

Door het grote succes in 2016 en 2017 organiseerde Meerwind dit jaar (2018) voor de derde keer het sponsorproject Wind in de Rug.

Als windenergievereniging zonder winstoogmerk, alsmede geheel gerund door vrijwilligers, laten wij ieder jaar een flink deel van onze winst terugvloeien naar de regio.
Naast de al vele jaren lopende sponsorprojecten in ontwikkelingslanden (Commissie DEOM), maken wij sinds 2016 ook ieder jaar 10.000 euro vrij voor regionale initiatieven die een zetje in de rug kunnen gebruiken.

Sinds de bouw in 2013 van onze twee nieuwste turbines Polderjongen en Pionier is onze stroomproductie vertienvoudigd, maar daarmee ook onze winst.
Deze doneren wij weer terug in de regio aan duurzame en sociale doelen.
Doelen die een duidelijke relatie hebben met duurzame energie of juist sociale cohesie nastreven.
Naast zorg voor een schone stroomopwekking is oprechte maatschappelijke betrokkenheid immers de kiem van onze vereniging geweest in 1989.

Elk jaar zoeken wij weer naar mooie regionale projecten en ideeën die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Bert van Noord (voorzitter t/m september 2018) staat klaar om cheques uit te delen!

 

 

gehonoreerde projecten

 

 

 

 


 

 

Wij stellen elk jaar 10.000 euro beschikbaar voor projecten en ideeën die ons gedachtengoed vertegenwoordigen, maar die zonder een kleine financiële injectie niet gerealiseerd kunnen worden.
Onze voorkeur gaat er naar uit meerdere kleinere projecten te steunen, juist omdat deze door hun beperkte omvang in de regel niet in aanmerking komen voor de gebruikelijke grotere fondsen in de regio.

Er zijn een aantal criteria waaraan projecten en ideeën dienen te voldoen, deze kunt u hier downloaden (.pdf bestand).

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden (.doc bestand).
Via dit formulier kunt u uw complete project of idee aandragen, inclusief eventuele bijlagen.

De sluitingsdatum voor projectvoorstellen in 2018 was zondag 26 augustus.
Hierna boog de PR-commissie zich over alle ingediende voorstellen, om daarna in nauw overleg met het bestuur de gelukkige prijswinnaars te selecteren.

De knoppen bovenaan tonen de gelukkige winnaars van 2016, 2017 en 2018
Een diversiteit aan projecten en ideeën waarbij onze donatie echt het verschil heeft gemaakt!

 

 

↑ Top