Word lid

Meerwind streeft naar een verdere groei van haar ledenaantal.
Hoe hoger ons ledenaantal, hoe sterker onze positie richting politiek en marktpartijen.
Onze gestage groei naar bijna 1100 leden (peildatum 2018) heeft aangetoond dat wij mede door onze omvang een serieuze gesprekspartner zijn in de discussie rondom windenergie in onze eigen regio, maar ook daarbuiten.

U bent al lid voor 5 euro per jaar.

Wat krijgt u voor uw lidmaatschap?

  • uiteraard het gevoel van verbintenis met een zeer slagvaardige en duurzame organisatie.
  • de mogelijkheid onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in april bij te wonen.
  • u ontvangt de jaarlijkse nieuwsbrief
  • stemrecht bij bestuursverkiezingen
  • stemrecht bij belangwekkende ontwikkelingen binnen de vereniging
  • de mogelijkheid te investeren in onze windmolens, al vanaf 50 euro, en tegen een rente die jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld. De afgelopen jaren was dit percentage steeds 5%, maar dat is geen garantie voor de toekomst.'

U kunt lid worden door het lidmaatschapformulier in te vullen en te verzenden.

Heeft u een Meerwind-folder via een markt, beurs of een goede vriend ontvangen?
Uiteraard kunt u die ook invullen en opsturen naar onze ledenadministratie.

 

 

↑ Top