Vandaag ontvingen de prijswinnaars van de sponsoractie ‘Wind in de Rug’ de cheques voor hun duurzame initiatief uit  handen van onze voorzitter Bert van Noord. Dit alles aan de voetvan onze Pionier.

Dit initiatief, waarbij 10.000 euro prijzengeld te verdelen viel, hebben wij dit jaar voor het eerst, om op deze wijze een deel van de opbrengst van onze windturbines te laten terugvloeien in de regio.

Om 11 uur nam Bert van Noord (voorzitter van Meerwind) het woord en sprak elke prijswinnaar toe. Bij het overhandigen van de symbolische cheque werd het plan van de indiener toegelicht aan het grote gezelschap dat zich verzameld had bij de geruisloos draaiende Pionier.

De in totaal 13 ingediende plannen waren zeer divers, waardoor het voor de jury nog een opgaaf was om tot een verdeling van het prijzengeld te komen. Uiteindelijk zijn er vijf winnende initiatieven geselecteerd. Hier ziet u de groepsfoto met alle gelukkigen bij elkaar aan de voet van onze molen "De Pionier"

  • Buurtmoestuin Nieuw-Vennep : 1.500 euro voor een compleet pakket van zonnepaneel, omvormer, accu en elektrische pomp. Hiermee gaat de moestuin, (die midden in natuurgebied ‘De Venneperhout’ ligt, zonder elektra), water voor de tuin aanpompen uit een sloot. Bewatering van deze grote biologische moestuin gebeurt nu nog met emmers vanaf een talud bij een sloot
Buurtmoestuin Nieuw Vennep Basisschool "De Tonne" uit Abbenes

 

  • Basisschool De Tonne in Abbenes: 600 euro voor een uiterst charmant plan dat is opgesteld voor het insect- en vogelvriendelijk maken van het schoolplein: planten, groeischermen, nestkastjes, bijenhotel, regenton, muurplanten en bordjes met zoekkaarten voor de schoolkinderen. Een hartverwarmende bescheiden aanvraag!
Montessorischool "Floriande" uit Hoofddorp Voetbalvereniging Zwanenburg

 

  • Montessorischool Floriande Hoofddorp: 3.250 euro voor hun plannen voor een ‘groen schoolplein’. Er kwamen een aantal aanvragen voor bijdragen aan een Groen Schoolplein, met flinke totaalbedragen. De aanvraag van de Montessorischool is erg goed onderbouwd met een realistische totaalbegroting. Bovendien werd zichtbaar gemaakt dat zij al een redelijk deel van het totaalbedrag via allerlei andere acties bij elkaar gesprokkeld hebben. Dit is het enige plan waar het gewonnen geld onderdeel is van een veel groter plan, maar dat een enorme impuls aan de wijk Floriande kan gaan geven. Een erg mooi uitgewerkt plan voor hun (zeer grote!) schoolplein, dat openbaar is, en ook buiten schooltijd een rol in de wijk zal gaan vervullen.
  • Voetbalvereniging Zwanenburg: 2.650 euro voor een zonneboiler. Deze zonneboiler zal de kleedkamers en kantine van warm water gaan voorzien. Deze aanvraag is onderbouwd door een zeer gedetailleerde offerte. Deze voetbalvereniging had drie aanvragen ingediend, oplopend in hoogte, (ook een aanvraag voor 16 zonnepanelen incl. aansluiten en een warmtepomp). Voor hen kan, gezien het bedrag, momenteel enkel de zonneboiler gefinancierd worden.
Jeugdland Nieuw-Vennep

 

  • Jeugdland Nieuw-Vennep: 2.000 euro voor een handbediende waterpomp incl. boring. Jeugdland Nieuw-Vennep biedt jaarlijks aan 9.000 kinderen vertier in de vorm van buiten zijn, huttenbouwen, natuureducatie etc. Ook komen er HALT-jongeren een taakstraf doen en bieden zij plaats aan maatschappelijke stages. Er wordt veel gebruik gemaakt van water en de watertafel, die nu nog op leidingwater is aangesloten. Dit jeugdland heeft een duidelijke en sterke betekenis in de regio.Het prachtige weer bij de uitreiking paste prima bij de opgewekte stemming die bij de uitreiking heerste.

Na afloop konden alle aanwezigen nog onderin de windmolen kijken, waarbij er uitleg over de werking werd gegeven door een van onze molenaars.
De winnaars gaan komende tijd aan de slag met het realiseren van hun initiatief.
Over de voortgang van de projecten zal uiteraard verslag worden gedaan op de website van Meerwind.
Nu de prijswinnaars bekend zijn wordt duidelijk dat veel meer partijen een inzending hadden willen doen.
Meerwind zet dit initiatief voort door in 2017 weer een 'Wind in de Rug' te organiseren.

↑ Top