Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017

Graag nodigen wij onze leden uit voor de algemene ledenvergadering 2017 en de aansluitende openbare informatieavond. Deze avond vindt plaats op woensdag 19 april, in de grote zaal van Zalencentrum Het Trefpunt, Hoofdweg 1318, Nieuw Vennep.

Het besloten deel voor leden van Meerwind begint om 18:00 u, met soep en broodjes vanaf 17:30.

Agenda van de ledenvergadering

 1. Welkom
 2. Verslag ledenvergadering 20 april 2016
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Financieel Jaarverslag 2016
 5. Financieel overzicht Meerwind Burgerveen-Oost B.V.
 6. Rapportage kascommissie + instellen nieuwe kascommissie
 7. Financieel overzicht Burger Windturbine Neer B.V.
 8. Begroting Meerwind met toelichting
 9. Mandaat bestuur
 10. Bestuursverkiezingen
 11. Verslag Commissie Technisch Beheer
 12. Energie vanaf 2018
 13. Projecten in ontwikkelingslanden
 14. Communicatie & Voorlichting in 2016
 15. NMCX
 16. Windpark Haarlemmermeer-Zuid tweede lustrum
 17. Rondvraag en afsluiting van dit deel

De bij de agenda behorende stukken vindt u in Nieuwsbrief 41, die u per normale post ontvangt.

 

Openbare informatieavond

Om 20:00 gaat deze avond verder met het openbare deel van de bijeenkomst, waarbij iedereen welkom is. Hieronder het programma:

20:00 Welkom door de voorzitter van Meerwind
20:05   Resultaten actie Wind in de Rug, door Dirma Nagelhout.
    Met enkele filmpjes en foto’s kijken we terug op duurzaamheidsproject “Wind in de Rug” 2016.
20:15   Nieuw zonne-energieproject in Nepal, door Marry Scholten.
    Onze commissie Duurzame Energie Ontwikkelingslanden Meerwind heeft een zonneproject van de Stichting Tamsarya voorgedragen.
20:30   Een nieuwe windturbinebouwer in Nederland. Kan het nog goedkoper? Door Ton Bos.
    Ton Bos en collega Charles Vaanhold van Mega Windforce B.V. lichten dit toe.
21;00   Wat staat ons te wachten in een wereld met veel meer duurzame elektriciteit? Door Hans Schneider
    (energie transitie adviseur)
    Hoe stem je vraag en aanbod van (duurzame) elektriciteit zo optimaal mogelijk op elkaar af.
21:25   Wat gebeurt er nu al in de Haarlemmermeer, door Andrea van de Graag, Tegenstroom
    Liander en Tegenstroom onderzoeken de interactie tussen opwekking en verbruik bij het gebruik van een buurtbatterij in Rijsenhout en huisbatterijen in Haarlemmermeer.
21:35   Gelegenheid tot het stellen van vragen.
21:45   Afsluiting en borrel.

 

Namens het bestuur van Meerwind, Bert van Noord

↑ Top