De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging was dit jaar wegens coronacrismaatregelen tweemaal uitgesteld en werd uiteindelijk op 4 november online via ZOOM  gehouden. Er meldden zich 45 deelnemers.

De vergadering verliep vlot omdat alle agendapunten zonder al te veel discussie werden aangenomen en de neuzen overwegend dezelfde kant uit wezen.

Het gaat goed met de vereniging, de molens functioneren goed en produceren dit jaar buitengewoon goed, financieel is de situatie uitstekend. De financiële verslagen van 2019 werden unaniem goedgekeurd en het bestuur werd gedechargeerd.

Na de pauze besprak de voorzitter samen met de vergadering de toekomstvisie van de vereniging. Het bestuur had zich zeer grondig verdiept in de materie en presenteerde een scherpe en tevens aantrekkelijke toekomstvisie.


Voornaamste thema: hoe staan we er over 10 jaar voor.


    • Bestaan we dan nog wel en in wat voor vorm?
    • Hoeveel molens?
    • Komt het Windpark Haarlemmermeer Zuid van de grond, en wanneer?
    • Hoe pakken we dat aan?
    • Wie moeten we wel en wie moeten we niet als partner accepteren.

De vergadering was zeer onder de indruk over de manier waarop het bestuur alle onderwerpen had aangepakt.


 

 

↑ Top