Vier gelukkigen zijn in 2018 uitgekozen door Meerwind om de beschikbare 10.000 euro uit onze winst te verdelen.
Op de ‘dag van de Duurzaamheid’, woensdag 10 oktober, ontvingen deze vier prijswinnaars van onze sponsoractie “Wind in de Rug” de cheques voor hun duurzame initiatief uit handen van onze kersverse nieuwe voorzitter Lex Mooiweer. Dit alles in de schaduw van onze windmolen “De Pionier” in Weteringbrug.
Dit initiatief is nu voor de derde keer georganiseerd door Meerwind, om zo een deel van de opbrengst van onze windturbines te laten terugvloeien in de regio. Om 12:30 u nam voorzitter Lex Mooiweer het woord en sprak elke prijswinnaar toe.
Wij waren vereerd dit jaar met de aanwezigheid van wethouder Marjolein Steffens van de lokale politieke partij HAP. Het overhandigen van de symbolische cheque werd door Marjolein verricht.

De mix van deze 4 initiatieven weerspiegelt zeer goed waar onze vereniging voor staat: regionale duurzaamheid, waarbij ideeën van onderaf gesteund dienen te worden.

Dit jaar zijn de prijswinnaars van de vier winnende initiatieven:

 

 

 Stichting Ontdekplek voor Jonge Onderzoekers   Speeltuin- en buurtvereniging Badhoevedorp

 •    Stichting Ontdekplek voor Jonge Onderzoekers (Haarlem): 600 euro voor het samenstellen van ‘energiesets’ (soort werkpakketten) waar jongeren in de basisschoolleeftijd bij de ontdekplek mee aan de slag kunnen. De stichting heeft tot doel jongeren in contact te brengen met techniek en wil meer focus gaan leggen op energie. Deze stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers.
Met dit plan had de stichting gewonnen, maar is er ook gelijk daadkrachtig mee aan de slag gegaan! Tijdens de prijsuitreiking konden al prototypes van windmolen-bouwplaten getoond worden. De aanwezige kinderen, (maar ook volwassen techneuten), waren nu al niet weg te slaan bij deze snel ronddraaiende simpele windmolens. Een hands-on mentaliteit van de Ontdekplek die ons zeer aanspreekt!

•    Speeltuin- en buurtvereniging Badhoevedorp: 800 euro voor het vervangen van beveiligingsverlichting rond het complex door energiezuinige LED-armaturen. Goede verlichting is in het kader van vandalisme (helaas) een noodzaak rond dit soort complexen. De huidige verlichting is aan vervanging toe, en de vereniging (opgericht in 1953!) wil overstappen naar energiezuinige, maar prijzige, LED-armaturen.
Tijdens de uitreiking werd door de voorzitter van de speeltuinvereniging nog eens benadrukt dat er zeer veel gezinnen/huishoudens lid zijn van de vereniging en dat de vereniging hiermee in een lokale sociale behoefte voorziet.

 

 

 Basisschool St. Franciscus  Stichting M.E.E.R.Groen

•    Basisschool St. Franciscus (Haarlemmerliede): 2.500 euro als bijdrage in het groene schoolplein dat men wil realiseren. ‘Het groene schoolplein' is een terugkerend thema in de fondsaanvragen. De combinatie jeugd + groen + onderwijs is er één die wij uiteraard een warm hart toedragen. Dit plan van de St. Franciscusschool sprong er voor ons uit door de relatief bescheiden opzet en het feit dat van de benodigde 18.000 euro ruim 6.000 al door de school en ouders zelf bijeen was gebracht. Een mooi en realistisch plan van deze basisschool met slechts 83 leerlingen.
Niet doorslaggevend, maar toch wel meespelend in het achterhoofd, was het feit dat Haarlemmermeer vanaf 1 januari 2019 uitgebreid wordt met de huidige gemeente Haarlemmerliede. Een mooi welkom alvast gewenst aan de toekomstig Haarlemmermeerders!

•    Stichting M.E.E.R.Groen (Hoofddorp): 6.000 euro voor algemene bijstand en de nodige ‘Wind in de Rug’. Stichting MEERGroen draait om 'burgerparticipatie in ecologisch beheer’ aldus hun website. Tientallen kleine natuur- en groengebieden in en rond de Haarlemmermeer worden door hen onderhouden en in stand gehouden, dit alles in nauw overleg met de betreffende gemeentes. Een omvang waar je een grote commerciele organisatie achter zou verwachten, maar toch echt volledig draaiend op honderden vrijwilligers. Door deze enorme diversiteit aan ‘groenplekken’, (moestuinen, natuurspeelplaatsen, ecologisch beheer, rotsentuin voor ringslangen en amfibieën, (midden in Hoofddorp!), orchideeënweides, fruitbomenparkjes, etc. …), wordt de ecologische diversiteit door MEERGroen lokaal maar ook regionaal zeer breed in stand gehouden.

alle winnaars bij elkaar

Met een toast op de winnaars werd het officiële gedeelte van de bijeenkomst beëindigd. Daarna was er volop gelegenheid na te praten met de winnaars en de mensen van Meerwind. Uiteraard heeft iedereen ook een kijkje kunnen nemen in de imposante machinekamer van De Pionier.

De winnaars gaan nu aan de slag met het realiseren van hun plannen. Zij hebben toegezegd Meerwind te informeren wanneer de realisatie een feit is, zodat we kunnen komen kijken naar het resultaat. Hier houden we u uiteraard van op de hoogte!

Selectie
In totaliteit hebben we dit jaar 14 inzendingen ontvangen voor “Wind in de Rug”.

Na de (verruimde) sluiting van de inschrijving zijn er echter nog drie extra verzoeken binnengekomen. Deze hebben wij helaas niet meer mee kunnen nemen in de procedure en mogen volgend jaar meedingen met hun plan. Dit toont maar des te meer het succes van ons fonds aan.
De PR-commissie, welke alle inzendingen beoordeeld heeft, was net als de voorgaande jaren verrast over de gedegen inhoud van de plannen. ‘Charmant’ was wel het sleutelwoord bij de meeste inzendingen.
De selectie was lastig, met zoveel mooie initiatieven, maar keuzes moeten helaas gemaakt worden.
De vier winnende plannen geven goed weer waar wij als vereniging voor staan: het lokaal stimuleren van de duurzame gedachte, van onderaf. Op buurt- en streekniveau kleinschalige initiatieven een kans geven zich te bewijzen en een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.

↑ Top