Over Meerwind

De Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind exploiteert momenteel drie windmolens in de Haarlemmermeer.
Onze basis ligt bij een aantal visionaire en betrokken inwoners uit de Haarlemmermeer, die in 1989 al zagen dat het energievraagstuk eindig was indien men met fossiele brandstoffen zou doorgaan.
Ruim 25 jaar later produceren wij elektriciteit voor circa 2.400 huishoudens met onze drie windturbines langs de A4 bij knooppunt Burgerveen, (ter hoogte van Nieuw-Vennep).
In 2015 zijn de vleugels zelfs uitgeslagen naar het zuiden van het land, waar deelgenomen wordt in een windmolenpark in Neer (Limburg).

Onze energiebehoefte zal de komende decennia steeds meer verschuiven richting elektriciteit. Dit komt deels door het uitputten van de fossiele grondstoffen en deels door de toegenomen behoefte aan elektriciteit door de technologische ontwikkelingen van onze samenleving.
Elektriciteit is inmiddels een onmisbare levensbehoefte geworden.
Het streven van Meerwind is om op een correcte manier onze bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een duurzame energievoorziening in Nederland. Voor iedereen die daar nu gebruik van maakt, maar zeker ook voor de generaties na ons.

Ruim 1000 leden steunen inmiddels het initiatief van Meerwind.
Lidmaatschap toont een betrokkenheid aan bij het doel waar wij naar streven, maar schept bovendien de mogelijkheid de vereniging geld te lenen om de windmolens te financieren.
Meer informatie hierover vindt u onder 'doe mee'.

Wat is een coöperatie?
Mensen die gezamenlijk activiteiten willen bekostigen en daar mogelijk ook voordeel uit halen kunnen een coöperatieve vereniging oprichten. Alle deelnemers hebben daarmee zeggenschap over de gedeelde zaken. Vaak ziet men dit in agrarische kringen. Samen koopt men bijvoorbeeld dure landbouwmachines die de deelnemers om beurten op hun eigen land kunnen gebruiken. Met dat idee zijn er eind tachtiger jaren coöperatieve windenergieverenigingen ontstaan, omdat ook toen al een windmolen voor een particulier meestal te duur was om alleen te bekostigen. Het bestuur van de Coöperatie draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur wordt benoemd door de leden, die daarmee dan ook invloed hebben op de gang van zaken.

Uitgesloten Aansprakelijkheid
De officiële naam van Meerwind is: Coöperatieve Windenergie Vereniging MEERWIND U.A.
Die U.A., dat "Uitgesloten Aansprakelijkheid" betekent, is vooral belangrijk voor de leden. Het beschermt hen indien er claims zouden komen ten aanzien van aansprakelijkheid die de vereniging niet zou kunnen dragen.

 

↑ Top