Technisch Beheer Commissie

De Technisch Beheer Commissie (ook wel Molenaars-commissie genoemd) is voor onze vereniging van cruciaal belang.

De commissie draagt zorg voor het optimaal functioneren van onze molens, waardoor Meerwind het hoogst mogelijke rendement uit haar molens haalt. De commissie komt 4 tot 6x per jaar bijeen om alle lopende zaken door te spreken.

Eenvoudige storingen worden door de molenaars zelf verholpen, in andere gevallen wordt het onderhoudsbedrijf aangestuurd. Er wordt door de molenaars controle uitgevoerd op  het reguliere en preventieve onderhoud dat door deze onderaannemers gedaan wordt.

Tevens worden de molens dagelijks uitgelezen en wordt direct ingegrepen wanneer zich een calamiteit aan één van de molens voordoet.

Ook draagt deze commissie zorg voor het onderhoud van de terreinen rond onze molens.

Wist u overigens dat onze twee nieuwste windturbines door de fabrikant Enercon een 'draaigarantie' van 97,5% hebben voor 20 jaar? Dit betekent dat, zodra het zodanig waait dat de turbines gaan draaien, deze gegarandeerd (!) 97,5% van de tijd draaien. Storingen en onverwachte zaken bedragen dus niet meer dan 2,5% van de tijd. Duitse kwaliteit die onze molenaars uiteraard een heleboel werk uit handen neemt!

De Technisch Beheer Commissie bestaat uit:
Joop van Klink (1e molenaar), Hans van Tol (2e molenaar en tevens bestuurslid), Loek Koek (Reliability and Maintenance Engineer), Maurice Hogenboom


Andere Commissies

> PR-Commissie

> Commissie Derde Wereld Projecten

 

↑ Top