Meerwind en Coöperatieve vereniging De Windvogel gaan samen de windcoöperatie Zuidenwind helpen bij de bouw van een 2,5 MW windturbine in Neer. Voor de bouw en exploitatie is een BV opgericht en de drie windcoöperaties zijn aandeelhouders en eigenaren. De verwachting is dat de windturbine in juli 2015 al in bedrijf is.

Het komt nogal eens voor dat burgerinitiatieven rond windenergie mislukken omdat de kennis ontbreekt om dergelijke ingewikkelde bouw- en realisatieprocessen tot een goed einde te brengen. Vaak springt er dan een groot energiebedrijf in het gat en neemt het turbineproject over. “Dat is jammer van het burgerinitiatief en dat mag gewoon niet meer gebeuren” zeiden Gerard Jansen (penningmeester Meerwind) en Albert Jansen (secretaris van REScoopNL) .

Zuidenwind gaf najaar 2014 aan dat het een bouwvergunning voor een windturbine had in Neer (Limburg) en de SDE subsidie ook toegezegd was.
Hoe mooi deze twee papiertjes anno 2015 ook zijn, het ontbrak hen echter op dat moment aan de competenties om een dergelijk groot project te managen.
Meerwind en De Windvogel hebben deze handschoen direct opgepakt! Beide coöperaties hebben immers veel ervaring met de complexe realisatie van windturbines.

Op 21 januari 2015 hebben de leden van Meerwind unaniem groen licht gegeven aan het bestuur voor participatie in dit project.
Gelijktijdig is ook de ruimte gegeven voor een substantiële lening aan de nieuwe BV met de naam Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. (EBN). Ook de andere coöperaties dragen fors bij zodat er een startkapitaal ligt van meer dan 20% van de investering; een percentage waarbij banken best bereid zijn een hypotheek te verstrekken.
Wanneer de nieuwe windturbine er in juli staat, zal naar verwachting ruim 4 miljoen kWh groene stroom per jaar worden opgewekt.
Goed voor Nederland en goed voor de directe omwonenden, die mee gaan profiteren uit de opbrengst.
Daarnaast is deze samenwerking goed voor het moreel van burgercoöperaties.
Handen ineen, gezamenlijke inzet loont!

Meerwind is blij met deze mogelijkheid tot expansie buiten de eigen regio en stelt haar kennis graag beschikbaar aan duurzame initiatieven.

Bestuursleden van Meerwind Burgerveen Oost BV, De Windvogel en Zuidenwind ondertekenen bij Meervaart Notarissen de oprichtingsakte en aandeelhoudersovereenkomst van de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV
(foto: Bert van Noord)

links:

http://www.rescoop.nl/
http://www.zuidenwind.org/
http://www.windvogel.nl/

↑ Top