Door het grote succes in 2016 organiseerde Meerwind ook dit jaar het sponsorproject Wind in de Rug

Meerwind is een windenergievereniging zonder winstoogmerk, die geheel gerund wordt door vrijwilligers.

Zij zet een deel van de opbrengst van de huidige drie windturbines in voor diverse sociale doelen, die een duidelijke relatie hebben met duurzame energie en sociale cohesie.

Al geruime tijd besteedt Meerwind 5% van haar nettowinst aan een energieproject in een ontwikkelingsland, via de Commissie DEOM.

Hiernaast schenkt Meerwind ieder jaar circa 1.000 euro aan het dorp Weteringbrug; een lokale gemeenschap die zich dicht bij onze grootste turbines bevindt. Vanwege het succes van het sponsorproject in 2016 organiseerden wij in 2017 voor de tweede keer het sponsorproject “Wind in de Rug”! Meerwind wil hiermee een deel van de opbrengst van haar windturbines laten terugvloeien in de regio en zoekt naar initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid en sociale cohesie die wel een zetje in de rug kunnen gebruiken.

Voorzitter Bert van Noord staat klaar met de cheques om uit te delen!

 

Net als in 2016 stelden wij ook dit jaar 10.000 euro beschikbaar voor projecten en ideeën die ons gedachtengoed vertegenwoordigen, maar die zonder een kleine financiële injectie niet gerealiseerd konden worden.
Onze voorkeur gaat er naar uit om meerdere kleinere projecten te steunen, juist omdat deze door hun beperkte omvang in de regel niet in aanmerking komen voor de gebruikelijke grotere fondsen in de regio.

Criteria waaraan projecten en ideeën dienen te voldoen kunt u hier downloaden (.pdf).

De sluitingsdatum voor projectvoorstellen was 20 augustus 2017. De PR-commissie boog zich hierna over alle ingediende voorstellen, en in nauw overleg met het bestuur zijn prijswinnaars geselecteerd.
Prijsuitreiking was op 29 september 2017

Zie de pagina Prijsuitreiking “Wind in de Rug” 2017 voor de prijsuitreiking!

Wilt u weten welke gelukkige prijswinnaars er in 2016 waren?
Klik hier voor de prijsuitreiking in dat jaar!

↑ Top