Geen windturbines in de Haarlemmermeer

Dat was even zuur, die recente uitspraak van de Raad van Staten: Geen windturbines in Haarlemmermeer Zuid.
Na jaren steggelen tussen de gemeente Haarlemmermeer en het Provinciaal College heeft uiteindelijk de Raad van State bepaald dat de Provincie mag uitmaken of er wel of geen windturbines geplaatst mogen worden in het zuidelijke deel van de Haarlemmermeer. De Provincie wil daar geen windturbines. Zij werpt zich op als hoeder van ons nationale Groene Hart waarbij horizonvervuilende objecten, zoals windmolens, not done zijn. Dat er al een tienbaansbrede A4, een hoogspanningstracé, spoorlijnen en een HSlijn doorheen lopen is de Provinciale bestuurders kennelijk even ontgaan.
 
Zwalkend beleid

Dit standpunt van het Provinciaal College is verbazingwekkend omdat het vorige College de ontwikkeling van een windpark in Haarlemmermeer Zuid juist stimuleerde en een royale subsidie beschikbaar stelde. Dus staken de Stichting Windpark Haarlemmermeer Zuid en de gemeente er de afgelopen jaren heel veel tijd, energie en geld in. Allemaal voor niets, met dank aan de Provincie.
Heel jammer dat de RvS uitspraak zo is uitgevallen. Het betekent (voorlopig) een gemiste kans voor de stevige duurzame ontwikkelingen in de Haarlemmermeer.
Misschien zit er aan zwalkend beleid toch nog een positief kantje. Het zou zo maar kunnen dat een volgend college het beleid van haar voorganger naar de prullenbak verwijst en een duurzame energieontwikkeling wel een warm hart toedraagt.
Het Provinciaal bestuur houdt zich aan de landelijke afspraken voor opwekken van groene stroom maar, zo laat zij weten, geen kilowatt meer. Zij kan daarbij terug vallen op een scala aan particuliere initiatieven in het noordelijke deel van onze provincie. Animo genoeg dus in Noord Holland.
Moeten in de rest van het land de Provinciale besturen windparken afdwingen, in Noord-Holland worden windparkinitiatieven juist verboden. Het is raar verdeeld in Nederland.
 
Bert van Noord
Voorzitter coöperatieve windenergie vereniging Meerwind UA

↑ Top