Zonne-energiecentrale in Edéa, Kameroen (2015)

Wij hebben in 2015 een project in Kameroen gehonoreerd dat werd ingediend door de Stichting OHEDA (Organisation Humanitaire pour Enfants Déshérités d’Afrique) in Edéa Kameroen en ondersteund door OHEDA Nederland. Dit project betreft een complete zonne-energiecentrale voor een school in Edéa. De totale projectkosten bedroegen € 11.500,-.

Het beschikbare subsidiebedrag vanuit Meerwind iwa onvoldoende voor de kosten van het totale project, maar wel genoeg om te beginnen met de realisatie.
OHEDA Nederland heeft in het verleden projecten met hulp vanuit meerdere bronnen kunnen realiseren.

Een van de doelstellingen van Stichting OHEDA is het analfabetisme terug te dringen door onderwijs, en van lieverlee de armoedespiraal te doorbreken. De vraag naar onderwijs is zeer groot is en daarom wil men de school ook ‘s avonds benutten voor lessen, huiswerkklassen en andere bijeenkomsten. Zo’n 8.000 kinderen uit de 12 omliggende dorpen zullen hier van profiteren.

In oktober 2015 was het project net opgestart. De foto's tonen de school in aanbouw, met een begin van het dak waar de zonnepanelen op geplaatst zullen gaan worden.

Voortgang Kameroen, evaluatie voorjaar 2018

Het project is op15 oktober 2016 opgeleverd en het resultaat voldoet aan de verwachting. Men is tot nu toe tevreden met de energieproductie van de zonnepanelen.

Het onderhoud en dagelijks beheer van de zonnepanelen is goed geregeld. Deze taken worden naar wens uitgevoerd door vaste, opgeleide vrijwilligers.

De doelgroep die het meest van het resultaat profiteert, zoals dat was beoogd, zijn de studenten.

De stichting OHEDA beschikt wel over een website maar deze is (voorjaar 2018) nog niet geüpdated vanwege het gebrek aan een vrijwilliger die als webmaster kan fungeren.

Wat ging goed en wat kon beter?

De samenwerking tussen de leden van moederorganisatie, vrijwilligers, chiefs  en OHEDA Nederland ging prima. Wat niet goed ging waren de vertragingen van de uitvoering van de werkzaamheden tijdens de realisatie van het project, die veroorzaakt waren door de klimaatsveranderingen en het niet op tijd afleveren van de materialen. De communicatie tussen OHEDA NL en de Windenergievereniging Meerwind verliep prima dankzij de bemiddeling van onze tussenpersoon, mw. Janna Kleijwegt, (lid van Meerwind).

Heeft OHEDA nog suggesties voor Meerwind?

OHEDA is tevreden met het protocol dat de Windenergievereniging Meerwind hanteert om projecten in de ontwikkelingslanden te ondersteunen. Namens de stichting in Kameroen, onze complimenten aan de Vereniging Meerwind voor de steun aan projecten in de ontwikkelingslanden en nogmaals dank voor de steun van alle leden van de vereniging. 


Derde Wereld Projecten

↑ Top